Skip to content

Demographic of WANKANER

Sr.No. Village Population No Of House Area-(Hectare)
1 Adepar 1127 173 0482.8
2 Amarsar 1761 317 0891.7
3 Anandpar 621 132 0376.5
4 Arni Timba 2763 472 01769.2
5 Bhalgam 1829 288 0757.4
6 Bherda 1467 235 01124.8
7 Bhimguda 1718 316 0964.8
8 Bhojpara 1956 373 0772.4
9 Bhojpara Vidi 319 57 03086.5
10 Bokad Thambha 574 104 0323.7
11 Chanchadiya 510 79 0176.1
12 Chandrapur(CT) 8906 0
13 Chitrakhada 1576 263 01674.1
14 Daldi 1502 272 01046.9
15 Derala 1379 219 0335.1
16 Dhamalpar 2199 414 0320.8
17 Dhuva 3037 593 01061.6
18 Dighaliya 1431 244 0734.6
19 Gangiyavadar 1510 254 0948.1
20 Garida 955 160 01152.6
21 Gariya 2158 372 01265.4
22 Ghiyavad 1572 279 02231.8
23 Gundakhada 1089 183 0283.7
24 Hasanpar 3586 707 0794.7
25 Holmadh 1311 217 0714
26 Jali 1568 269 0808.8
27 Jalida 746 170 01506.9
28 Jalsika 830 144 0919
29 Jambudiya Bhayati 627 129 0749.5
30 Jambudiya Vidi 1160 188 03117.4
31 Jamsar 969 175 0616.6
32 Jepur 1473 242 01126.6
33 Jetparda 1298 237 0801.9
34 Jodhpar 2535 461 0793.3
35 Kachhiyagala 1392 247 0802.3
36 Kalavadi Juni 581 107 0682.6
37 Kalavadi Navi 860 158 0626.1
38 Kankot 2279 375 01316.6
39 Kanpar 657 107 0360.1
40 Kashipar 1017 170 0372
41 Kerala 2045 378 0670.6
42 Khakhana 1684 296 0500
43 Khanpar 828 119 0509.6
44 Kherva 1402 232 01874.6
45 Khijadiya 3083 534 01363
46 Kotda Nayani 2166 451 02866
47 Kothariya 3060 516 01440
48 Kothi 3498 605 01541
49 Lakaddhar 1171 196 0886.3
50 Lalpar 720 133 0542.1
51 Limbala 2106 342 0513.6
52 Lunasar 3502 725 03613.4
53 Lunsariya 1231 222 01218.4
54 Mahika 3330 591 01639.2
55 Maktanpar 908 182 0487.3
56 Matel 2772 468 01509.9
57 Mesariya 3157 535 02423.5
58 Nagalpar 506 102 0332.2
59 Ol 1985 385 01408.5
60 Paddhara 839 156 0475.4
61 Paj 976 163 0511.8
62 Palans 1356 246 0915.8
63 Palansdi 768 157 0575.1
64 Panch Dwarka 2729 481 01412.1
65 Panchasar 2308 453 0613.4
66 Panchasiya 4313 771 02289.6
67 Pipaliya Agabhi 1384 262 02001.6
68 Pipaliyaraj 4218 775 02447
69 Pipardi 493 82 0286.6
70 Pratapgadh 899 152 0728.8
71 Rajavadla 4293 742 0779.3
72 Rajgadh 564 96 0674.5
73 Rajthali 727 145 0644.5
74 Ranekpar 1809 313 0976.4
75 Rangpar 674 123 01170
76 Rasikgadh 513 108 0326.6
77 Ratadiya 1410 216 0663.7
78 Ratavirda 1440 271 01092
79 Rati Devli 4480 806 01373.1
80 Rupavati 1482 251 0869.2
81 Samadhiala 1463 249 0870.6
82 Samtherva 1116 188 01384.9
83 Sardharka 2054 402 02397.1
84 Sartanpar 1169 229 01057.1
85 Satapar 926 142 0648.2
86 Shekhardi 986 174 0730.8
87 Sindhavadar 4611 850 02145.5
88 Tarakiya 1077 176 0876.2
89 Thikariyala 1890 317 0672.3
90 Tithava 6782 1250 04072.9
91 Vaghasia 2212 396 02089.4
92 Valasan 2723 493 01653.9
93 Vankiya 1558 267 0775.3
94 Vanzara 448 102 0394.7
95 Vardusar 1443 260 01145.2
96 Vasundra 509 101 01722.6
97 Vinaygadh 723 120 0809
98 Virpar 959 173 0594.4
99 Vithalgadh 168 25 0502.6
100 Vithalpar 690 125 0430.2
101 Wankaner (M) 43881 0
Fixed Deposite Interest Rates :
   15 days to 45 days : 4.75% | 46 days to 90 days : 6% | 91 days to 179 days : 6.25% | 180 days to below 1 year : 6.75% | 1 year to 2 years : 7% | 2 years to 5 years: 6.50%
Tenders | Notifications | Unclaimed As On 30/04/2020