Skip to content

Demographic of DHORAJI

Sr.No. Village Population No Of House Area-(Hectare)
1 Bhadajaliya 1279 329 0898.2
2 Bhader 2614 558 01693.8
3 Bhola 1398 309 01003.2
4 Bholgamda 1139 264 01001.2
5 Bhukhi 3095 642 01053.1
6 Bhutvad 966 212 0580.1
7 Chhadvavadar 1834 392 01202.8
8 Chhatrasa 1080 216 01810.4
9 Chichod 1471 331 0963.2
10 Dhoraji (M) 84545 0
11 Fareni 1681 387 01300.2
12 Hadmatiya 1017 211 0489.9
13 Jamnavad 2493 522 01231.5
14 Kalana 3946 889 01881.3
15 Moti Marad 8470 2020 04296.2
16 Moti Parabdi 2413 517 01295
17 Moti Vavdi 2585 614 01482.4
18 Nagalkhada 548 98 0483
19 Nani Marad 953 199 0590
20 Nani Parabdi 2118 470 01052.2
21 Nani Vavdi 1677 369 0993.6
22 Patanvav 5181 1226 03127.4
23 Pipaliya 2410 558 0965.2
24 Supedi 6946 1688 04032.2
25 Toraniya 2669 545 01295.9
26 Udakiya 692 158 0472.4
27 Umarkot 1066 191 01050.5
28 Vadodar 3346 753 01768.3
29 Vegdi 1344 255 01021.1
30 Velariya 91 21 0226.5
31 Zanzmer 3829 889 02245.3
Fixed Deposite Interest Rates :
   15 days to 45 days : 4.75% | 46 days to 90 days : 6% | 91 days to 179 days : 6.25% | 180 days to below 1 year : 6.75% | 1 year to 2 years : 7% | 2 years to 5 years: 6.50%
Tenders | Notifications | Unclaimed As On 30/04/2020