Skip to content

Demographic of JETPUR

Sr.No. Village Population No Of House Area-(Hectare)
1 Akala 939 191 0477.5
2 Amarnagar 4130 847 02004.7
3 Amrapar 879 173 0629.1
4 Arab Timbdi 2968 625 01644.5
5 Bava Pipaliya 1490 309 0947.4
6 Bheda Pipaliya 887 181 0559.9
7 Bordi Samadhiyala 4970 1014 01965.7
8 Champrajpur 3132 636 0393.7
9 Charan Samadhiyala 2355 464 01335.5
10 Charaniya 2808 590 01801.2
11 Dedarva 2930 631 01147.5
12 Derdi 2455 454 0880.1
13 Devki Galol 3905 772 01852.1
14 Haripar 995 201 0667
15 Jambudi 1016 208 0562.7
16 Jepur 1486 283 0750.4
17 Jetalsar(CT) 9815 0
18 Jetpur(Navagadh) 118302 0
19 Juni Sankali 1861 391 01082.5
20 Kagvad 1645 358 0990.2
21 Kerali 2207 458 01155.6
22 Khajuri Gundala 2858 562 01530.4
23 Kharachiya 2005 421 01198.4
24 Khirsara 3627 712 01554.2
25 Lunagara 1649 380 01132.8
26 Lunagiri 834 168 0477
27 Mandlikpur 2753 575 01141.2
28 Mevasa 3368 699 02386.1
29 Monpar 432 87 0695.9
30 Mota Gundala 3750 786 01611.6
31 Navi Sankali 724 149 0466.3
32 Panchpipla 4410 883 02005.3
33 Pedhla 4573 967 01273.3
34 Pipalva 2187 430 0966.3
35 Pithadiya 4184 861 01734.9
36 Premgadh 1572 389 0744.1
37 Rabarika 1856 374 01903.2
38 Reshamdi Galol 2253 480 01168.8
39 Rupavati 1411 277 0917.5
40 Sardharpur 2721 559 01355.7
41 Seluka 1501 312 0662.6
42 Station Vavdi 1980 405 01256.1
43 Thana Galol 5041 1045 02664.5
44 Thorala 1270 264 0992.3
45 Umrali 3415 727 02745.6
46 Vadasada 3186 640 01911
47 Valadungra 1227 241 0870.6
48 Virpur 11178 2350 03318.4
Fixed Deposite Interest Rates :
   15 days to 45 days : 4.75% | 46 days to 90 days : 6% | 91 days to 179 days : 6.25% | 180 days to below 1 year : 6.75% | 1 year to 2 years : 7% | 2 years to 5 years: 6.50%
Tenders | Notifications | Unclaimed As On 30/04/2020